AudioSoft

▸ Central hidroeléctrica en Seira

tornar

Anàlisi de sorolls i proposta de mesures correctores de la central hidroelèctrica ubicada a Seira

Estudi acústic per tal de definir les mesures correctores necessàries a fi de minimitzar l’impacte acústic de l’activitat de la Central Hidroelèctrica vs habitatges veïns i garantir compliment de la normativa vigent.

Realització de mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny, en diversos punts de mesura interiors ( per caracteritzar focus emissors de soroll), i exteriors, propers als habitatges potencialment més afectats.

Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, en nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d’octava.

Avaluació de l’existència de components tonals, impulsius i de baixa freqüència en els nivells de soroll mesurats.

Definició mesures correctores, amb detalls constructius. Previsió de reduccions sonores mitjançant software de predicció acústica.

Assistència als industrials que van implantar les mesures correctores descrites en projecte.

Mesures ‘in situ’ de verificació per a comprovar l’eficàcia de les mesures correctores i contrastar-ho amb normatives vigents.

Emissió d’informe certificant tot el procés.
Central hidroeléctrica en Seira

tornar

Disseny