AudioSoft

▸ Club-sala de festes Marula

tornar

Projecte acústic del club-sala de Festes Marula de Barcelona

La sala està ubicada en el cor de Barcelona, en els baixos d’un edifici de vivendes habitat. La sala funciona a diari i combina sessions de D.J. amb directes.

Es van realitzar les següents feines:

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (aïllament necessari per tal de desenvolupar l’activitat de discoteca), a través dels resultats obtinguts de mesures acústiques “in-situ”. Mesures correctores per tal d’adaptar la sala d’acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d’aquest espai.

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per a determinar l’aïllament acústic actual del local, respecte l’exterior i respecte els receptors sensibles més propers del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell del so per terços d’octava (tan en l’emissió com en els receptors), la mesura del soroll ambient i la medició del Temps de Reverberació.

Detectar les instal·lacions del local i de l’activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l’impacte acústic que poguessin provocar. Dissseny de silenciadors a mida pel sistema de ventil·lació.

Execució d’una sèrie de solucions acústiques integrals i d’alt rendiment.

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per a determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar-ne la millora. d’aïllament acústic del local, respecte l’exterior i respecte els receptors sensibles més propers del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell del so per terços d’octava (tan en l’emissió com en els receptors), la mesura del soroll ambient i la medició del Temps de Reverberació.

Club-sala de festes Marula


tornar

Disseny