AudioSoft

▸ Discoteca Space Ibiza

tornar

Estudi acústic de diferents espais de la discoteca Space d'Ibiza

En diferents etapes s’han realitzats estudis acústics en diferents espais i zones de la famosa discoteca per adaptar-la a les necessitats  i exigències en continua evolució.

Destaquem les següents feines:

Estudi acústic de tancament de la terrassa principal de la discoteca per fer-la compatible amb l’entorn i veïnatge existent.

Es van fer mesures acústiques ‘ in situ’ per quantificar l’aïllament al soroll aeri i immissió sonora de l’activitat versus habitatges i hotels propers. Posteriorment es van processar les dades contrastant-les amb les exigències normatives, i es van definir mesures correctores, previsions de resultats a obtenir i detalls constructius, per tal de fer un tancament i reduir la immissió sonora i complir la normativa vigent.Discoteca-Space-Ibiza2

Estudi acústic per millorar el condicionament acústic de l’espai principal del SPACE.

Es van realitzar mesures acústiques del Temps de Reverberació de la sala, mitjançant  analitzador tipus 1 BRÜEL & KJAER i es van contrastar amb els criteris acústics existents. Posteriorment es donar un seguit de mesures correctores, per tal d’adequar el confort acústic a les necessitats d’àudio amb alt rendiment i gran 

Discoteca Space Ibiza


Estudi acústic discoteca Space Ibiza

tornar

Disseny