AudioSoft

▸ Forn de pa i degustació Granier

tornar

Controls acústics i assessorament en botigues forns de pa i degustació Granier

En nombrosos forns de pa i degustació GRANIER s’han realitzat controls acústics i assessorament per a la millora de les prestacions en l’aïllament i reducció sonora, tant per l’obtenció de la llicència d’activitat com per subsanar i comprovar deficiències posteriors.

Entre els controls acústics realitzats de forma més habitual destaquem els següents:

- Mesura de la immissió sonora produïda per l’activitat en funcionament versus habitatges veïns i exterior activitat seguint els protocols establerts per les Ordenances municipals.

- Mesura ‘in situ’ de l’aïllament acústic al soroll aeri segons norma ISO 140-4:1999.

- Mesura ‘in situ’ de l’aïllament al soroll d’impacte segons norma ISO 140-7:1999.

Forn de pa i degustació Granier


tornar

Disseny