AudioSoft

▸ Parcs eòlics alt Empordà

tornar

Estudi acústic de l’impacte acústic de l’implantació de diversos parcs eòlics en la zona de l’Empordà

Estudi acústic per avaluar l’impacte del conjunt de cinc Parcs Eòlics en la zona de l’Empordà (La Jonquera, Cantallops, Espolla, Capmany i Sant Climent) sobre el territori, d’acord amb les directrius previstes per la Llei 16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica i modificacions establertes per la normativa aprovada pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Descripció acústica del territori, que inclou tant la interpretació de la zonificació acústica del mateix en base a les descripcions del medi establertes pel Decret 176/2009, de 10 de novembre i pel Reglament de la Llei 16/2002.

Mesures acústiques dels nivells de soroll ambiental, fetes “in situ” sobre el terreny, que avalen els criteris utilitzats a l’hora de definir la zonificació acústica del territori.Parques-Eólicos-ALT-EMPORDÂ

Càlcul dels nivells d’immissió de sonora produïts per les diferents fonts de soroll dels Parcs Eòlics sobre el seu entorn, mitjançant el software de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO pel què fa a la predicció de nivells sonors).

Parcs eòlics alt Empordà


Estudi acústic parcs eòlics alt Emporda


tornar

Disseny