AudioSoft

▸ Restaurant dime

tornar

Estudi acústic dels diferents espais del Restaurant & Club Dime de Barcelona

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (aïllament necessari per tal de desenvolupar l’activitat concreta) en diferents espais del local, a través dels resultats obtinguts de mesures acústiques “in-situ”. Mesures correctores per tal d’adaptar els espais estudiats d’acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d’aquests espais.

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per a determinar l’aïllament acústic actual del local, respecte l’exterior i respecte els receptors sensibles més propers del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell del so per terços d’octava (tan en l’emissió com en els receptors), la mesura del soroll ambient i la medició del Temps de Reverberació.

Detectar les instal·lacions del local i de l’activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l’impacte acústic que poguessin provocar.

Execució d’una sèrie de solucions acústiques a diferents nivells, en menor mesura a la planta baixa, i de manera més contundent i integral a la planta soterrani, que és on els nivells d’emissió sonora resultaran superiors.Restaurante-Dime3

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per a determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar-ne la millora. d’aïllament acústic del local, respecte l’exterior i respecte els receptors sensibles més propers del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell del so per terços d’octava (tan en l’emissió com en els receptors), la mesura del soroll ambient i la medició del Temps de Reverberació.

Restaurant dime


Estudi acústic Restaurant Dime


tornar

Disseny