AudioSoft

▸ Assessorament a asistencia en Obra

tornar

Assessorament a asistencia en Obra

Assistència online via telèfon, e-mail, i presencial mitjançant visites d'obra. Es assessorarà i verificarà la bona execució de les solucions proposades.


Un cop realitzats els projectes, és fonamental realitzar un seguiment d'obra per assessorar els industrials i validar l'execució. Sense aquest seguiment les mesures adoptades en projecte poden executar malament, o poden haver canvis ja que les obres avui en dia són dinàmiques, i així poder atendre'ls sense modificar el compliment de l'objectiu final.


Aquest assessorament i seguiment d'obra permet coordinar els industrials multidisciplinaris que intervenen en una obra (paleteria, envans secs, climatització, instal·lacions, àudio).


El seguiment es realitza mitjançant visites presencials a les obres i mitjançant comunicació via telèfon i telemàtica. Després de cada assistència s'elabora un informe d'incidències on es numeren l'estat dels treballs realitzats i dels futurs.


tornar

Disseny