AudioSoft

▸ Equipament

▶︎ Equip de mesura


○ Sonòmetre-analitzador en temps real BRÜEL & KJAER 2250.

○ Sonòmetre-analitzador en temps real RION NA-27.

○ Sonòmetre-analitzador en temps real CESVA SC-30.

○ Calibrador sonor BRÜEL & KJAER 4231.

○ Calibrador sonor AKSUD 5113.

○ Sistema d’adquisició de dades bicanal SYMPHONIE de 01 dB.

○ Tub d’impedància ACUPRO de SPECTRONICS.

○ Acceleròmetre ENDVECO 72544A.

○ Martell d’impacte PCB 086C03.

○ Mesurador de vibració SVAN 912 A de 01dB.

○ Kit exterior per a sonòmetre CESVA TK1000.

○ Font sonora omnidireccional BRÜEL & KJAER 4296.

○ Fonte generadora de impactes estandarditzada BRÜEL & KJAER 3207

○ Material accessori: micròfons de mesura, bateries, programes de gestió associats...


▶︎ Software


○ Software ACUSTIC CALCULS: càlcul d’aïllaments (parets simples, dobles i triples), càlcul de pantalles, silenciadors...

○ Software INSUL de MARSHALL DAY: càlcul d’aïllaments de parets simples i dobles.

○ Software ACUSTIC SALAS: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes.

○ Software ODEON: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes.

○ Software EPIDAURE: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes.

○ Software CadnaA de Datakustik: software de predicció acústica del soroll generat per trànsit i industria.

○ Software EASE: Simulador electro-acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes.


Equipament

Disseny