AudioSoft

▸ Limitadors Acústics

tornar

Limitadors Acústics

Instal·lació i ajust de limitadors acústics homologats d'acord amb normatives vigents. Emissió de certificats de limitació.


En una activitat, moltes vegades, és necessari l'existència d'un limitador acústic per garantir no superar uns nivells sonors determinats, bé sigui per complir les normatives vigents, bé sigui per no sobrepassar un volum de treball en l'activitat sense haver d'estar pendent.


Nosaltres subministrem tot tipus de limitadors (limitadors estàndards, limitadors-registradors), instal·lem físicament els limitadors acústics en l'equip d'àudio de l'activitat, ajustem i programem el limitador mitjançant mesuraments acústics 'in situ', i finalment vam emetre un certificat de limitació on es descriu el que exigeixen les diferents ordenances: tipus de programació, vista d'elements d'àudio, plànol d'ubicació de diferents elements, diagrama unifilar, realització de mesuraments.


Realitzem connexions telemàtiques dels limitadors a les aplicacions de control i realitzem contractes de manteniment dels limitadors.


tornar

Disseny