AudioSoft

▸ Projectes d’aïllament

tornar

Projectes d’aïllament

Estudis per a insonoritzar qualsevol activitat o focus emissor segons normativa vigent. Previsió i càlcul de l'aïllament a obtenir. Solucions constructives a mida.


Avui en dia, la societat i en conseqüència les normatives demanen unes exigències altes de l'aïllament acústic necessari per a desenvolupar una activitat o per garantir un confort en un habitatge. Sigui una activitat existent o nova, per adaptar-se a aquestes necessitats actuals requereix d'un projecte acústic.


El projecte acústic optimitza recursos i costos d'obra, i minimitza els riscos de no complir o satisfer les normatives existents, ja siguin ordenances municipals o el DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació.


El projecte d'aïllament acústic consta de les següents parts:


▶︎ Estudi de la situació actual: mitjançant mesuraments acústics 'in situ' l'aïllament al soroll aeri i al soroll d'impacte (ISO 140) es quantificarà la situació actual i es coneixerà la seva desviació respecte els criteris normatius. També s'estudiaran els elements constructius existents i les seves possibilitats de desenvolupament.


▶︎ Proposta de mesures correctores: es proposaran mesures correctores per tal de satisfer els objectius proposats. Aquestes mesures correctores s'adaptaran a les necessitats constructives de l'obra o situació i es tindran en compte les diferents possibilitats de materials bé des d'un punt de vista executiu o de costos. A partir del nostre saber fer i de la nostra dilatada experiència es definiran les mesures correctores i es calcularà la seva eficiència mitjançant eines teòriques i programari específics de predicció. Es farà la previsió de millora i es contrastarà amb els criteris normatius.


▶︎ Posteriorment es realitzarà un seguiment d'obra per assessorar els industrials i validar l'execució.


▶︎ Finalment es tornaran a realitzar mesuraments acústics 'in situ' per comprovar el compliment dels objectius i així certificar tot el procés.


tornar

Disseny